Vedecké práce z domácej dielne

Bielik V, Penesová A, Babjaková J. Znížená telesná kondícia ako rizikový faktor, chronických neinfekčných ochorení. 39. výročná konferencia SSVPL 2018 : zborník abstraktov : Roč. 39. - : 1. vyd. ISBN 978-80-972285-8-3. - Bratislava : Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, 2018. - S. 37-37

Bielik V, Lendvorsky L, Lengvarsky L, Lopata P, Petriska R, Pelikanova J. Road to the Olympics: physical fitness of medalists of the canoe sprint junior European and World Championshipevents over thepast 20 years. J Sports Med Phys Fitness. Jun 2018. doi:10.23736/S0022-4707.17.07380-7.

Bielik, V. Faktory detskej nadváhy a obezity a ich vplyv na ďalší vývin jedinca. 16. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : zborník abstraktov : Roč. 16. - : 1. vyd. ISBN 978-80-89797-37-0. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018. - S. 39-39

Bielik V. Why mathematical modeling of nutrition does not always work for athletes? 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" Brno : Masaryk University, 2017. - ISBN 978-80-210-8917-4. - S. 629-638

Bielik V, Clementis M. Running mechanics in recreational runners, soccer and tennis players. Gazz Med Ital - ArchSci Med 2017;176:461-6. doi:10.23736/S0393-3660.16.03409-4

Bielik V, Hamar D, Penesova, Babjaková, Antala, Labudová J, Kovacs L. Odporúčania pre pohybovú aktivitu detí a mládeže na Slovensku (6–18 rokov). Čes-slov Pediat 2017; 72 (6):377-381.

Bielik, V. Nízkosacharidová diéta v športovom tréningu: aké sú riziká a výhody? Kondičný tréning v roku 2016. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - S. 7-12

Bielik V, Papay J. Speed of movement in dependence of weight of accoutrements in the group of militarystudents. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche 2013 March;172(3):163-8

Bielik V. Effect of different recovery modalities on anaerobic power in off-roadcyclists. Medicinadellosport. - Roč. 65, č. 2 (2012), s. 155-165.

Vy(riešené) projekty a granty

Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami APVV-17-0099

Kinematiky vytrvalostného behu vzhľadom na výkonnostnú a zdravotnú účinnosť. VEGA 1/0058/16

Hormonálna odozva na špecifické silové zaťaženia a ich vplyv na zmeny úrovne motorických schopností. VEGA 1/0499/11

Využitie merania koncentrácie laktátu v krvi v rekreačnom a výkonnostnom športe. VEGA 1/1114/11